martes, 23 de febrero de 2010

ELS PRONOMS PERSONALS

CLASSES DE PRONOMS PERSONALS
Els pronoms personals són les paraules que serveixen per a anomenar els éssers o objectes sense utilitzar substantius.
 Segons la persona que anomenen, els pronoms personals poden se de primera, segona o tercera persona.
   1. Els pronoms de primera persona anomenen la persona que parla. Per exemple: jo, em, nosaltres...
   2. Els pronoms de segona persona anomenen la persona que escolta. Per exemple: tu, us, vostés...
   3. Els pronombs de tercera persona anomenen l’ésser o l’objecte del qual es parla. Per exemple: ells, lo, li...
Els pronoms personals es classifiquen en forts i febles:
   a) Els pronoms personals forts poden anar sols. Per exemple: ell, vosaltres.
   b) Els pronoms personals febles van sempre al costat d’un verb, bé inmediatament davant aquest (Et llançaré la pilota)  o bé darrere i units a aquest (Ajudeu-me).
FORMES DELS PRONOMS PERSONALS

PRIMERA PERSONA
SEGONA PERSONA
TERCERA PERSONA
SINGULAR
FORTS
jo / mi
tu / vosté
ell /ella
FEBLES
em / me
et /te
el / la / lo / li / ho
PLURAL
FORTS
nosaltres
vosaltres/ vostés
ells / elles
FEBLES
ens / nos
us / vos
els / les / los

Els  pronoms febles  serveixen per a anomenar els éssers o objectes sense utilitzar substantius.
Hi ha pronoms de primera, segona, i tercera persona.
Els pronom personals poden ser forts o febles. Els pronoms forts poden anar sols. Els pronoms febles acompanyen sempre un verb.

4 comentarios:

Josep Gavilá Boscá dijo...

Perfecte!

Jaume bv dijo...

POS OK

THE FLOW dijo...

Perfect

ELOY MULLOR VAZQUEZ dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

Publicar un comentario