lunes, 22 de febrero de 2010

La dièresi

La dièresi són dos puntets (¨) que algunes vegades hem de posar sobre les vocals I/U.
Hi ha dues situacions que requereixen l’ús de la dièresi:

1) Quan volem indicar que hem de pronunciar la U dels grups QUE/QUI/GUE/GUI (però NO la dels grups GUA/GUO/QUA/QUO): LINGÜÍSTIC FREQÜÈNCIA PINGÜÍ2) Quan la I o la U no ha de formar diftong amb la vocal que està en contacte: HEROÏNA DIÜRN SUÏSSA PRODUÏA Si aplicam aquestes normes de manera estricta hauríem de posar moltes dièresis, per això hi ha unes normes complementàries que es coneixen amb el nom de “normativa de l’estalvi de la dièresi” i són les següents: 1) Les paraules que s’han d’accentuar segons les normes d’accentuació. Per exemple VEÍ, PAÍS, SUÍS, PRODUÍEM, etc. Aquest accent ja indica la ruptura del diftong.

2) Les paraules que comencen en vocal I/U precedides dels prefixos ANTI-, AUTO-, CO-, CONTRA-, RE-,SEMI-: reunió, semiinconscient, contrainformació, antiinflamatori, autoinducció, etc. 3) Les paraules acabades en un dels sufixos -isme, -ista: EGOISME, ALTRUISTA, etc. (atenció amb el mot "PROÏSME", que sí ha de dur dièresi perquè en realitat, aquí "-isme" no és un sufix). 4) Els infinitius, gerundis, futurs i condicionals dels verbs acabats en vocal més -ir: CONDUIR, REDUINT, INDUIRÉ, PRODUIRÍEM, etc.

0 comentarios:

Publicar un comentario