lunes, 22 de febrero de 2010

LES CONSONANTS R / RRLa pronunciació de la erra no presenta cap mena de dificultat. Només cal tenir
en compte els casos en què no es pronuncia, es pronuncia de forma simple
(suau), o es fa múltiple (forta). La r pot sonar suau en paraules com cara, i forta
en mots com carro. Fixa’t que el so de la r s’oposa en mots com:
mira/mirra
pare/parra
cera/serra


a) Escrivim una sola erra, però pronunciem erra múltiple :
A principi de paraula: roure, remor, riure, roca, romàntic...
Després de consonant: enrabiar, enregistrar, Enric...
Després de vocals, en mots compostos: arítmia, contrarevolució, antiretòric...


b) Escrivim i pronunciarem erra múltiple:
Entre vocals: parra, sorra, carrer...


c) La erra a final de mot és muda en el casos següents:
Els infinitius: sortir, casar, passar, vèncer...


En mots monosil·làbics: clar, dur, por...


En paraules derivades que tenen sufix -ar: olivar, arrossar, canyissar...
-er: fuster, camioner, carrer...
-or: impressor, abundor, claror ...

0 comentarios:

Publicar un comentario