lunes, 22 de febrero de 2010

ORTOGRAFIA DE TJ, TG, DJ I DG:Aquests grups segueixen les mateixes regles que la g i la j: platja/platges,
adjunt. I les mateixes excepcions: adjectiu.


Cal subratllar que en una mateixa família de mots, alternen la grafia -ig a final
de mot amb j/g o tj/tg: roig/roja, roges; lleig/lletjor/lletgesa.

0 comentarios:

Publicar un comentario