lunes, 22 de febrero de 2010

ORTOGRAFIA DE LA G / JEscriurem j davant de les vocals a, o, u: menjar, rajolí, ajuda.
Escriurem g davant de les vocals e, i.: segell, àgil.
Excepcions:
S’escriu j davant de e:
— En els mots que continguin els grups -jecc- o -ject-: injecció, projecte.
— En el mots d’origen bíblic: Jesús, Jeremies, Jeroni, Jerusalem.
— En tots els temps del verb jeure.
— En els mots: jersei, jerarquia, jeroglífic, majestat.

0 comentarios:

Publicar un comentario