martes, 23 de febrero de 2010

EL SUSTANTIU

GÈNERE I NOMBRE DELS SUSTANTIUS
Els sustantius tenen gènere: poden ser masculins o femenins.Per a reconéixer el seu gènere has de tindre en compte que els sustantius masculins poden anar precedits per el els; en canvi, els sustantius femenins poden anar precedits per la o les.
Els sustantius tenen nombre: poden estar en singular o en plural. Els sustantius en singular anomenen un sol ésser o objecte. Per exemple: el senyor, la bossa. Els sustantius en plural anomenen diversos éssers o objectes. Per exemple: els senyors, les bosses.
CLASSES DE SUSTANTIUS
Els sustantius són les paraules que anomenen persones, animals, coses, idees o sentiments. Per exemple: xic, peix, camp, amistat.
Hi ha diverses classes de substantius: comuns i propis, individuals i col·lectius, i concrets i abstractes.
  • Els sustantius comuns anomenen quasevol persona, animal o cosa d’una classe determinada. Per exemple: xiqueta, gos, capsa.
  • Els sustantius propis són els que ens diuen com s’anomena una persona, animal ocosa per diferenciar-la així de la resta de la seua classe. Per exemple: Francesc, Piolín, Andalusia.
  • Els susantius individuals són els que en singular anomenen una sola persona, animal, o cosa.Per exemple: jugador, ocell, arbre.
  • Els sustantius col·lectius són els que en singular anomenen un conjunt de persones, animals o coses. Per exemple: equip, pinar.
  • Els sustantius concrets són els que anomenen éssers o objectes que podem vore, tocar, sentir... Per exemple: taula, gos.
  • Els sustantius abstractes són els que anomenen idees, sentiments... Per exemple: generositat, foscor.

Els sustantius són paraules que anomenen persones, animals, cosses, idees osentiments. Els sustantius tenen gènere (masculí o femení) i nombre (singular o plural).
Els sustantius poden ser comuns i propis, individuals i col·lectius, concrets i abstractes.

3 comentarios:

Unknown dijo...

Gracias,no entendia bien esto,pero ahora se que es muy facil. :)

ivandfx dijo...

Muy bien explicado

Anónimo dijo...

Are you into a problem while making a deposit in your Bitfinex account through verified master card? Such issues come directly from backend side and there’s nothing you can do about it. All you need to do is contact professionals as such errors be resolved by professionals only. To avail the best explanations related to such errors, you can call on the Bitfinex Support NUmber AT-1888-764-0492 which is functional for 365 days in a year for assistance. You may reach the bunch of skilled professionals anytime as per your level of urgency.

Publicar un comentario