martes, 23 de febrero de 2010

EL SUSTANTIU

GÈNERE I NOMBRE DELS SUSTANTIUS
Els sustantius tenen gènere: poden ser masculins o femenins.Per a reconéixer el seu gènere has de tindre en compte que els sustantius masculins poden anar precedits per el els; en canvi, els sustantius femenins poden anar precedits per la o les.
Els sustantius tenen nombre: poden estar en singular o en plural. Els sustantius en singular anomenen un sol ésser o objecte. Per exemple: el senyor, la bossa. Els sustantius en plural anomenen diversos éssers o objectes. Per exemple: els senyors, les bosses.
CLASSES DE SUSTANTIUS
Els sustantius són les paraules que anomenen persones, animals, coses, idees o sentiments. Per exemple: xic, peix, camp, amistat.
Hi ha diverses classes de substantius: comuns i propis, individuals i col·lectius, i concrets i abstractes.
  • Els sustantius comuns anomenen quasevol persona, animal o cosa d’una classe determinada. Per exemple: xiqueta, gos, capsa.
  • Els sustantius propis són els que ens diuen com s’anomena una persona, animal ocosa per diferenciar-la així de la resta de la seua classe. Per exemple: Francesc, Piolín, Andalusia.
  • Els susantius individuals són els que en singular anomenen una sola persona, animal, o cosa.Per exemple: jugador, ocell, arbre.
  • Els sustantius col·lectius són els que en singular anomenen un conjunt de persones, animals o coses. Per exemple: equip, pinar.
  • Els sustantius concrets són els que anomenen éssers o objectes que podem vore, tocar, sentir... Per exemple: taula, gos.
  • Els sustantius abstractes són els que anomenen idees, sentiments... Per exemple: generositat, foscor.

Els sustantius són paraules que anomenen persones, animals, cosses, idees osentiments. Els sustantius tenen gènere (masculí o femení) i nombre (singular o plural).
Els sustantius poden ser comuns i propis, individuals i col·lectius, concrets i abstractes.

2 comentarios:

Unknown dijo...

Gracias,no entendia bien esto,pero ahora se que es muy facil. :)

ivandfx dijo...

Muy bien explicado

Publicar un comentario