martes, 23 de febrero de 2010

L’ADJECTIU

Els adjectius són paraules que es refereixen sempre a sustantius i ens diuen com són o com estan les persones, els animals, i les coses. Els adjectius poden expressar qualitats o estats. Per exemple: flassada nova, gos content.
Generalment, els adjectius es posen darrere el sustantiu, però s’hi poden posar davant. Per exemple: ulls bonics, bonics ulls.  A vegades l’adjectiu s’uneix al sustantiu a què es refereix per mitjà d’un verb. Per exemple:  Els fantasmes estaven avergonyits.

GÈNERE I NOMBRE DE L’ADJECTIU
Els adjectius van en el mateix gènere (masculí o femení) i nombre (singular o plural) que els substantius a què es refereixen. Per això diem que el substantiu i l’adjectiu concorden en gènere i nombre. Per exemple: company simpàtic, companya simpàtica, companys simpàtics, companyes simpàtiques. Alguns adjectius, com blau o redó, presenten dues formes: una per al masculí (blau, redó) i una altra per al femení (blava, redona). Altres adjectius, en canvi, són invariables, és a dir, presenten la mateixa forma per al masculí i per al femení. Per exemple:  una cometa brillant, una estrela brillant.


Els adjectius són les paraules que expressen qualitats o estats dels substantius. Els adjectius van en el mateix gènere i nombre que els substantius a què es refereixen.

ELS GRAUS DE L’ADJECTIU


Els adjectius expressen qualitats. Les qualitats es poden tindre en diferents graus, és a dir, amb més o mnys intensitat. Els graus de l’adjectiu són tres: positiu, comparatiu i superlatiu.
Un adjectiu està en grau positiu quan no indica intensitat. Per exemple: fort.
Un adjectiu està en grau comparatiu quan compara la intensitat amb què dos éssers o objectes posseeixen una qualitat. El grau comparatiu pot ser d’inferioritat, d’igualtat, o de superioritat. Per exemple: Joan és mens fort que Pere.
Un adjectiu està en grau superlatiuquan expressa una qualitat en grau màxim. Per exemple: molt fort, fortíssim.
Alguns adjectius, com bo, dolent, gan, xicotet..., poseeixen, a més de les formes comunes, altres formes especials per als graus comparatiu i superlatiu.

El grau  d’un adjectiu indica la intensitat amb què l’ésser o l’objecte a què es refereix l’adjectiu posseix una quanlitat.
Els graus de l’adjectiu són tres: positiu, comparatiu i superlatiu. El grau comparatiu pot ser d’inferioritat, d’igualtat i de  superioritat.

5 comentarios:

ADALBERTO RANSSELL-LEVIS dijo...

Com mola aquesta pàgina!!!! Vindré mes sovint a visitar-la.

Unknown dijo...

valla mierda de paginaaaaa

Unknown dijo...

me cago en to tu raza la paya

Unknown dijo...

ostiaaa que malll

Unknown dijo...

Solo quiero las grados de los adjetivos

Publicar un comentario